tel: 06 20 525 3904 | e-mail: info@spurifutobolt.hu

06.24. Villámjáték – Játékszabályzat

Villámnyereményjáték – Facebook Játékszabályzat

A képen Tóth Tamás, Szűcs Csaba, Földingné Nagy Judit, Zatykó Miklós. Hány felnőtt maratoni országos bajnokságot nyertek négyen összesen?
  1. A játék célja

Azon emberek jutalmazása, akik a IV. pontban leírt aktivitást teljesítik.

  1. A játékszervező (Szervező)

neve: Spuri Futóbolt Kft.

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 152-156.

adószáma: 12491478241

cégjegyzékszáma: 01 09 688926

A Játékot nem a Facebook szervezi, azt semmilyen módon nem szponzorálja vagy támogatja.

III. A játékban való részvétel feltételei

A Szervező által szervezett Játékban az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár (továbbiakban Játékos) vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesíti és az alábbi módon hozzájárul a Játékban való részvételhez a Játék időtartama alatt.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Spuri Futóbolt Kft.  (továbbiakban Szervező) jelen pontban körülírt játékára terjed ki, vonatkozik az alább meghatározott Játékosokra, és mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igényt kívánnak érvényesíteni. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékos a Játékban saját felelősségére vesz részt.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek nem vehetnek részt.

  1. A Játék szabályai, mechanizmusa

A Játékban való részvételhez az alábbi feltételeknek teljesülnie kell:

A Játékos kedveli a Spuri Futóbolt nyereményjáték posztját.

A Játékos a Spuri Futóbolt Kft. tulajdonában lévő https://www.facebook.com/spurifutobolt/ Facebook oldalán 06.24-én közzétett játékra felhívó bejegyzésére hozzászólásban a kért módon kommentel

A Szervező a játék értelmében értékelhető kedvelést és kommentet adó játékosok közül 1 nyertest sorsol a www.facebooknyertes.com online alkalmazás segítségével.

Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban.

  1. A Játék időtartama

A Játék 2020. június 24. és 2020. június 25. 15:00 között kerül lebonyolításra.

  1. Sorsolás és nyeremények

A sorsolás a következő időpontban lesz megtartva: 2020. március. 26.  A sorsolás nem nyilvános.

Nyeremény:  1db  5.000 Ft értékű GU ajándékcsomag

A nyertes nevét a https://www.facebook.com/spurifutobolt/ oldalán közzétesszük. A nyertes e-mailen vagy messenger üzenetben kap bővebb tájékoztatást arról, hogy mi a teendője.

A Nyertest a Nyereménye után adófizetési kötelezettség nem terheli, azt a Szervező viseli.

VII. Nyertes kihirdetése, nyeremény átvétele

A Szervező a nyerteseket a játékra felhívó Facebook bejegyzés alatt, hozzászólásban hirdeti ki.

A Szervező a nyerteseket Facebook üzenetben értesíti, legkésőbb a sorsolást követő munkanapon.

A Szervező a nyeremény átvételének módjáról legkésőbb a sorsolást követő 7 munkanapon belül értesíti a nyerteseket.

Az értesítést követően a nyerteseknek 7 nap áll rendelkezésükre, hogy megadják a nyereményátvételhez szükséges adatokat. Ha ezen időtartamban nem jelentkeznek a sorsolás útján kiválasztott nyertesek, helyettük pót nyertesek kerül kisorsolásra.

VIII. Adatkezelés

A nyereményjáték ideje alatt nem történik felhasználói adatkezelés.

  1. Vegyes rendelkezések

Tekintettel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, a Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők, vagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét, vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adataiból fakadó károkért.

A jelen útmutatóban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény (Ptk) vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Spuri Futóbolt Kft.

Budapest, 2020. június. 24.

Országszerte kilenc üzlettel várunk!

A Spuri Futóbolt országszerte már nyolc üzlettel várja a futás szerelmeseit, folyamatosan megújuló termékválasztékkal, magas szakértelemmel és készséges segítségnyújtással!  

hírlevél

Feliratkozom

Spuri Futóbolt